Penanaman Murbei

Diposting pada
Penanaman seharusnya dikerjakan pada permulaan demam isu hujan. Ini dikerjakan alasannya adalah tanaman muda kurang mampu bertahan di animo kemarau. Kelembapan dan jumlah air yang cukup di demam isu hujan penting untuk membantu kemajuan tanaman.
Penanaman murbei di tempat tropis tidak terlampau dipengaruhi oleh arah terbit atau tengelamnya matahari. Penanaman tidak harus searah barisan barat-timur seperti perkebunan tumbuhan lainnya. Yang penting adalah arah barisan penanaman dengan arah angin Bila barisan tanaman serah dengan arah angin, maka akan membantu pertumbuhan, sehingga lebih kokoh dan berpengaruh.
Untuk lahan yang gres dibuka, tanah semestinya dibersihkan dulu dari sisa-sisa tunggul, akat tanakan atau kerikil-batuan. Bila tanah ber-pH rendah (di bawah 7), maka langkah-langkah pengapuran perlu dikerjakan semoga tanah menjadi netral atau agak basa seperti yang dibutuhkan murbei.
Langkah-langkah penanaman murbei dilaksanakan sebagai berikut. Pertama, lahan yang akan ditanami dibajak atau digemburkan. Pada tanak tersebut dibentuk lubang berukuran 40 x 40 x 50 cm paling tidak 2 bulan sebelum tanam. Setiap lubang diberi pupuk kandang, lantas ditutp dengan sedikit tanah. Jumlah pupuk sangkar yang diperlukan adalah 10-15 ton untuk setiap hektar lahan.
Setelah lubang siap, maka bibit setek siap ditanamkan. Dalam satu lubang umunya hanya ditanam satu bibit, walau bergotong-royong mungkin hingga empat bibit. Bila demikian, jumlah tanaman murbei akan jauh lebih banyak dan daun yang dipanen juga bertambah jumlahnya menjadi beberapa kali lipat. Untuk penanaman lebih dari satu bibit setiap lubang, perlu pupuk ekstra.
Jarak tanam murbei banyak mempunyai kombinasi, tergantung monokultur atau tumpangsari, hendak dipangkas rendah, sedang atau tinggi, juga maksud penanaman. Jarak tanam murbei untuk pakan ulat besar berlawanan dengan untuk pakan ulat kecil.
Umumnya murbei ditanam secara bikultur bareng kacang-kacangan atau palawija. Akan tetapi, tanaman kacang-kacangan lebih baik digunakan sebab mampu membantu menambah kandungan nitrogen yang diperlukan oleh murebai. Apabila murbei hendak ditumpangsarikan, maka jarak tanamnya harus lebih lebar. Jarak antar flora murbei 0,5-1 meter dan jarak antar barisan 2 m. Di antara barisan flora murbei dapat ditanami kacang-kacangan.
Bila murbei hendak dipangkas rendah, maka jarak tanamnya mampu sedikit rapat, yakni 1,8 x 0,9 m. Murbei yang mau di pangkas sedang, jarak tanam yang dipakai yaitu 2 x 1 m. Sedangkan murbei yang mau dipangkas tinggi, maka jarak tanamnya 2 x 1 m atau lebih.
Hendaknya areal tanaman murbei dibedakan berdasar penanaman atau pakan ulat keci dan pakan ulat besar. Perbandingan yang digunakan 1:6. Maksudnya, setiap luasan flora murbei untuk pakan ulat kecil, maka luas flora untuk pakan ulat besar enam kali lipat. Misalnya, lahan seluas 1 ha atau 10.999 m persegi, maka lahan untuk pakan ulat kecil seluas 1.428 m persegi dan sisanya ditanami murbei untuk ulat besar.
Gambar Gravatar
Salah seorang pakar di bidang kesehatan dan juga praktisi lingkungan dan sosial. Sudah berpengalaman beberapa tahun dan kini masih aktif terus menyuarakan pentingnya menjaga kesehatan.