Doa Kumail dan Nabi Khidhir – Nabi Muhammad saw. bersabda, “Saya ialah kota pengetahuan serta Ali ialah pintunya.” Imam Ali […]

Doa Kumail beserta maknanya telah diajarkan oleh Imam Ali AS kepada Kumail bin Ziyad Nakha’i dan dihadiahkan langsung kepadanya? Menurut […]

Itu pilihan. Terserah, pilih yang mana.  Pengertian Syiah Secara harfiah Syiah berarti partisan atau pengikut. Kata ini berasal dari bahasa Arab. Syiah […]