images

Beberapa Hal Yang Perlu Dikenali Perihal Kokon

Diposting pada
Hal-hal berikut ini penting untuk dikenali sehubungan dengan proses pembuatan kokon berikutnya.
* Reelability (daya pintal kokon)
Daya pintal kokon diperhitungkan lewat besar persentase putusnya -serat di saat kokon dipintal. Hasil uji reelabily besar sekali pengaruhnya terhadap harga jual kokon sebagai materi baku benang sutera. Yang mempengaruhi reelability adalah jenis bibit, suhu dan khususnya kelembapan udara ketika pengokonan.
* Warna Kokon
Rata-rata warna kokon ialah putih. Namun, ada juga kokon yang dihasilkan dengan warna lain. Misalnya, warna kuning, kuning emas, hinau bambu, hijau dan kemerahan. Selain kokon yang berwarna hijau, warna itu terjadi alasannya adalah efek sericine. Dengan proses pemutihan (degumming) warna itu mampu hilang dan benang sutera yang dihasilkan akan berwarna putih.
* Bentuk dan Ukuran Kokon
Ada beberapa macam bentuk kokon, yakni elips, lingkaran, berlekuk dan bulat panjang. Bentuk yang berlainan ini alasannya jenis dan sifat ulat yang dipelihara juga berbeda. Sedangkan besar kecilnya kokon dipengaruhi banyak hal seperti jenis ulat, keadaan suhu dan kelembapan, serta jumlah dan mutu murbei yang diberikan.
* Ketegangan Kokon
Yang dimaksudkan ketegangan kokon adalah keras atau lembeknya kulit kokon bila ditekan. Kokon yang baik pastinya yang keras. Kokon yang lembek tidak elok kalau dipintal menjadi benang. Ketegangan kokon dipengaruhi oleh jenis bibit, kondisi pemeliharaan dan pengokonan.
* Kerutan Kokon
Pada kulit luar kokon ada kerutan. Di bagian luar kerutannya berangasan, namun makin ke dalam makin kecil. Hal yang menyebabkannya yaitu jenis bibit dan keadaan pengokonan. Kerutan yang agresif terjadi jika keadaan pengokonan kering. Namun, bila keadaan basah dan suhu rendah, kerutan yang terjadi lebih rapat dan kecil. Kokon dengan kerut-kerut yang terlalu bergairah kurang baik saat dipintal.
* Berat Kokon
Pengertian berat kokon adalah berat kokon keseluruhan termasuk berat kulit kokon ditambah pupa di dalamnya. Jenis ulat, jenis kelamin dan cara pemeliharaan akan mempengaruhi hal ini.
* Berat Kulit Kokon
Dalam hal ini yang dimaksud hanyalah kulit kokonnya saja. Makin berat kulit kokon kian banyak benang yang bisa dihasilkan. Jenis bibit dan jenis kelamin serta cara pemeliharaan berperan kepada kondisi ini.

* Persentase Kulit Kokon
Cara menghitungnya ialah berat kulit kokon dibagi berat kokon keseluruhan dan dikalikan 100%. Persentase kulit kokon akan memilih persentase benang sutera (raw silk) dalam pemintalan.

* Panjang Serat Sutera
Ukuran panjang serat yang mampu digulung dari sebutir kokon ialah panjang serat sutera. Kokon yang anggun akan menciptakan serat sutera yang panjang dan gampang dipintal.

* Berat Serat Sutera
Pengertiannya adalah berat dari serat yang telah dipintal dari sebutir kokon. Makin berat kulit kokon, semakin berat pula serat suteranya. Namun, masih dipengaruhi pula oleh daya pintal kokon.

* Tebal Serat Sutera
 Satuan tebal serat sutera umumdinyatakan dalam denier. Satu denier yakni serat yang mempunyai panjang 450 m dan beratnya 0,05 gr. Bila akan dipintal kokon yang baik adalah yang ketebalan seratnya sama, baik di bab luar maupun dalam. Agar kokon  yang dihasilkan memiliki serat yang tebal, maka saat inkubasi dan pemeliharaan ulat kecil suhunya mesti tinggi dan berair. Pada saat ulat besar, diberi pakan daun murbei yang banyak, tidak keras dan jumlah ulat yang dipelihara jarang.

* Persentase Sutera
Besarnya persentase sutera didapat dari perbandingan berat benang sutera dengan berat kokon lembap dikalikan 100%. Angka ini juga dapat menghipnotis harga kokon.

* Buku-buku pada Serat
Yang tergolong dalam bagian ini adalah mata, buku dan bintik-bintik pada serat. Kesemuanya merupakan cacat pada benang sutera, jadi berperanan kepada tinggi rendahnya mutu kokon.

* Daya Tahan Tarikan
Ialah kekuatan serat sutera dalam menahan tarikan. Angka ini diperoleh dari tebal serat sutera (dalam denier) menahan tarikan (dalam gram). Kebanyakan serat sutera memiliki daya tahan tarikan 3,5-4,0 gram/denier.

* Persentase Penguluran
Angka ini didapat dengan mengukur panjang serat sutera dikala ditarik sampai putus lantas dibandingkan dengan panjang serat mula-mula dikalikan 100%.

* Bulu-bulu
Bulu-bulu tipis keputihan akan terlihat saat benang sutera telah ditenun menjadi kain. Penyebabnya adalah fibroin yang pecah. Ini terjadi pada kelenjar sutera ulat-ulat stadia kelima. Bulu banyak terdapat pada serat sutera yang tebal dan serat kokon dari ulat yang terlalu matang.

Gambar Gravatar
Salah seorang pakar di bidang kesehatan dan juga praktisi lingkungan dan sosial. Sudah berpengalaman beberapa tahun dan kini masih aktif terus menyuarakan pentingnya menjaga kesehatan.